Tabăra conține o suită de ateliere și se adresează participanților care doresc să-şi dezvolte abilitățile practice în aria artelor plastice

Descriere: Atelierele cuprind o serie de tehnici de dezvoltare a gândirii creative, cu ajutorul mijloacelor expresive artistice

Vârstă: 7-13 ani

Structura atelierelor este special concepută astfel încât să ofere o bază teoretică şi practică în domeniul artelor plastice. Participanții se vor familiariza cu tehnicile de desen, pictură și modelaj prin diverse activități ludice.

 

 

Modulul 1. Arte plastice

iniţiere în domeniul artelor plastice: ramuri, genuri, spaţial plastic, materiale, tehnici;

– noţiuni despre culoare: cercul cromatic (culori primare, culori binare, culori ternare, culori calde, culori reci, culori complementare), nonculori;

– elemente de limbaj plastic: punct, linie, formă, culoare;

– noţiuni despre tratarea picturală: amestecuri cromatice, tratare decorativă;

– noţiuni despre compoziţia plastică: compoziţia închisă, compoziţia deschisă.

Modulul 2. Componentele psihologice

– dezvoltarea inteligenţei emoţionale;

– dezvoltarea percepţiilor şi a reprezentărilor vizuale, a imaginaţiei creatoare;

– dezvoltarea gândirii, a limbajului verbal şi non verbal;

– dezvoltarea abilităţilor de exprimare, facilitarea comunicării interpersonale, creşterea sociabilităţii, creşterea adaptării în societate;

– reducerea tensiunii, anxietăţii, agresivităţii prin stimularea creativităţii şi expresivităţii prin artă;

– educarea anumitor calităţi ale beneficiarului: perseverenţă, curaj, încredere în sine, răbdare, disciplină;

– îmbunătăţirea colaborării cu alţi copii, dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă.

 


Toți participanții sunt invitați la „Ateliere serioase de joacă” care sunt reprezentate de cele 4 categorii de jocuri (d.p.d.v. antropologic) sub o atentă supraveghere a animatorilor noștri educaționali:

  • jocuri de competiție (miza întrecerii implică strategii pentru a fi recunoscut ca cel mai puternic, cel mai curajos, cel mai inteligent, cel mai indemânatic învingător, improvizații spontane, șicane stânjenitoare, inconveniente tactice, perseverență etc.): Țară, țară vrem ostași, Leapșa, Lapte gros, Coarda, Statuile, Șotron ș.a.
  • jocuri de rol sau jocuri de simulare (miza jocului depinde de acceptarea temporară a iluziei unui rol, jucătorii devenind ei însiși un personaj mitic, fantastic, realist etc. și conformându-se ca atare regulilor jocului și conveției asumate): Rândunică mută-ți cuibul, Baba Oarba, Rațele și vânătorii, Hoții și vardiștii, Popa prosu’ ș.a.
  • jocuri de dicție sau jocuri de cuvinte (la granița dintre jocurile de competiție și cele de rol): Păsăreasca, Frământările de limbă, Spânzurătoarea, Telefonul fără fir, Fazan ș.a.
  • jocuri de vertij (impun distorsionarea percepției lucide specifică realității cotidiene și instaurează transă ludică haotică): Roaba, Datul în leagăn, Bătaie cu apă, Învârtitul pe loc, Roata, Elasticul ș.a.

 


Este important ca fiecare participant să deţină următoarele rechizite și materiale: ținută sport adecvată mişcării, o mapă, coli şi/sau un caiet, instrumente de scris și colorat – pentru a putea colecta și nota informații pentru ateliere și de a păstra materialele primite.