Tabăra conține o suită de ateliere și se adresează participanților care doresc să-şi dezvolte tehnicile de comunicare şi să înveţe să le folosească în mod creativ.

Descriere: Atelierul cuprinde o serie de tehnici de dezvoltare imaginativă a limbajului şi abilităților artistice, prin însuşirea şi practicarea tehnicilor de comunicare verbale şi non-verbale (gesturi, mimică).

Vârstă: 7-13 ani

Structura atelierelor este special concepută astfel încât să ofere o bază teoretică şi practică în domeniul artelor scenice. Participanții se vor familiariza cu tehnicile comunicării prin diverse jocuri.

 

Modulul 1. Comunicare şi expresivitate verbală

Tehnicile de comunicare pe care le vom parcurge în cadrul modulului „Comunicare şi expresivitate verbală” vor conduce la dezvoltarea limbajului şi, implicit, la îmbunătăţirea calității modului de exprimare şi comunicare.
– dezvoltarea limbajului;
– antrenarea dicţiei;
– dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi comunicare în public;
– dezvoltarea imaginaţiei;
– dezvoltarea memoriei;
– educarea atenţiei.

Modulul 2. Comunicare şi expresivitate non-verbală

În cadrul modulului „Comunicare şi expresivitate non-verbală” se vor realiza exerciţii de tehnică corporală.
– expresivitate corporală;
– expresivitatea limbajului gestual;
– mimică şi gestică în teatru;
– structura personajului;
– construirea rolului;
– tehnici de improvizație şi creativitate.

Modulul 3. Interpretare rol – Ritm & Muzică – Monolog – Improvizație

Tehnicile însuşite în cadrul acestui modulul vor viza dezvoltarea capacității creative, a expresivităţii gestuale şi obţinerea unei posturi corporale corecte sincronizate cu atitudinea și mesajul transmis:
– interpretare personală a personajului (schiță în diverse stări psiho-emoționale;
– păstrarea ritmului și cadenței;
– „eu sunt – eu am – eu fac” > tehnici de persuasiune;
– improvizație în diverse stiluri ale aceluiași text.

 


Toți participanții sunt invitați la „Ateliere serioase de joacă” care sunt reprezentate de cele 4 categorii de jocuri (d.p.d.v. antropologic) sub o atentă supraveghere a animatorilor noștri educaționali:

  • jocuri de competiție (miza întrecerii implică strategii pentru a fi recunoscut ca cel mai puternic, cel mai curajos, cel mai inteligent, cel mai indemânatic învingător, improvizații spontane, șicane stânjenitoare, inconveniente tactice, perseverență etc.): Țară, țară vrem ostași, Leapșa, Lapte gros, Coarda, Statuile, Șotron ș.a.
  • jocuri de rol sau jocuri de simulare (miza jocului depinde de acceptarea temporară a iluziei unui rol, jucătorii devenind ei însiși un personaj mitic, fantastic, realist etc. și conformându-se ca atare regulilor jocului și conveției asumate): Rândunică mută-ți cuibul, Baba Oarba, Rațele și vânătorii, Hoții și vardiștii, Popa prosu’ ș.a.
  • jocuri de dicție sau jocuri de cuvinte (la granița dintre jocurile de competiție și cele de rol): Păsăreasca, Frământările de limbă, Spânzurătoarea, Telefonul fără fir, Fazan ș.a.
  • jocuri de vertij (impun distorsionarea percepției lucide specifică realității cotidiene și instaurează transă ludică haotică): Roaba, Datul în leagăn, Bătaie cu apă, Învârtitul pe loc, Roata, Elasticul ș.a.

 


Este important ca fiecare participant să deţină următoarele rechizite și materiale: ținută sport adecvată mişcării, o mapă, coli şi/sau un caiet, instrumente de scris și colorat – pentru a putea colecta și nota informații pentru ateliere și de a păstra materialele primite.