Termeni generali şi condiţii de acces şi utilizare

Acest website este operat și administrat de ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA), cu are sediul în București, sector 1, Cod 012092, Str. Av. Popișteanu nr. 3, bl. 2, sc. 1, et. 5, ap. 22., având CIF: 38455212 și Dosar Nr.: 24721/ 299/ 2017

IBAN RON pentru Donații și Sponsorizări: RO49 INGB 0000 9999 0760 5702
Activități economice pentru autonomie financiară: RO82 INGB 0000 9999 0760 5690
conturi deschise la ING BANK.

ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA) a creat acest site pentru informarea clienţilor. Informaţiile cuprinse în acest site au un caracter strict consultativ şi pot fi modificate oricând, fără o notificare prealabilă.

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale. Utilizarea site-ului va fi considerată ca acceptare irevocabilă a prezentelor condiţii. ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA) îşi asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare.

Convenție pentru folosirea termenilor

Termenul folosit în acest website „Tabără” și derivatele acestuia – „tabără educațională”, „tabără tematică” ș.a. – sunt o convenție agreată de ambele părți: ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA) pe de o parte și utilizatorul acestui website, de cealaltă parte.

ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA) nu este operator turistic, nu este agent intermediar de servicii turistice și nu are activitate de transport persoane.

„Tabără” se referă strict la un pachet de servicii educaționale informale și non-formale, într-o anumită perioadă și într-o anume unitate de cazare, la un preț afișat și agreat de ambele părți.

Parteneri

ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA) acţionează ca un consultant voluntar pentru a oferi informații, ci nu ca agent pentru terţi furnizori cum sunt: transportatori de persoane, unități de cazare, companii de închiriat maşini sau alţi furnizori de Servicii Turistice. ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA) NU intermediază, dar facilitează accesul la baza de date informațională a câtorva terți testați și preferați. De asemenea, acest site conţine link-uri către alte site-uri, care vă pun la dispoziţie platforme de comunicare directă între dumneavoastră şi alţi parteneri ai noştri. ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA), nu are nici o responsabilitate asupra corectitudinii informaţiilor furnizate pe aceste site-uri. ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA) nu îsi asumă nici o responsabilitate pentru produsele şi serviciile turistice oferite de Furnizorii de Servicii Turistice şi nu garantează în nici un fel (fie explicit sau implicit) acurateţea sau calitatea produselor şi a serviciilor reflectate pe acest site.

Confidenţialitate şi informaţii personale 

ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA) oferă acces limitat, în interes personal, pe acest site, pentru solicitare de oferte şi programe educaționale, informaţii despre destinaţii turistice din patrimoniul cultural românesc, abonare la newsletter, achiziţionare de pachete promoționale ale serviciilor educaționale precum şi consiliere prin e-mail. Dacă optaţi pentru înregistrare pe acest site vă obligaţi să ne furnizaţi corect numele, adresa şi alte informaţii necesare.

Date personale

Datele furnizate de către dumneavoastra sunt confidenţiale, şi utilizate strict pentru relaţia de afaceri între dumeavoastră şi ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA).

Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA) în scopul furnizării de pachete promoționale pentru servicii educaționale și culturale şi pentru promovarea acestora, pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), poştă sau alte mijloace de comunicare despre acţiunile ulterioare sau realizarea de rapoarte statistice. Aceste date vor putea fi transmise numai autorităţilor responsabile în scopul verificării tranzacţilor comerciale sau altor autorităţi în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA) certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare.

ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA) este operator de date cu caracter personal şi este înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 293894.

Drepturi de autor şi proprietate intelectuală

Întregul conţinut al acestui site: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica WEB, scripturi, programe şi alte date reprezintă proprietatea intelectuală a ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA) şi sunt apărate de legea pentru protecţia drepturilor de autor.

Aceste materiale nu pot fi copiate, reproduse, transferate, incărcate, publicate sau distribuite in orice mod fără a obţine în prealabil acordul scris al ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA).

Folosirea fără acordul companiei ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA) a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legii 8/1996. cu modificările şi completările ulterioare.


Despre Cookie

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut şi ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori pur şi simplu „cookie”) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-urile sunt create atunci când browserul folosit de către un utilizator afișează un anumit site web. Site-ul web transmite informații către browser, iar acesta creează un fișier text. De fiecare dată când utilizatorul accesează din nou respectivul site web, browserul accesează și transmite acest fișier către serverul site-ului web. Altfel spus, cookie-ul poate fi văzut ca un card de identificare a utilizatorului de Internet, care anunță site-ul web de fiecare dată când utilizatorul se întoarce pe respectivul site.

Cookie-urile pot asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site-urile web. Spre exemplu, în momentul autentificării unui utilizator pe un anumit site web, datele de autentificare sunt stocate într-un cookie; ulterior, utilizatorul poate accesa respectivul site fără să fie nevoie să se autentifice din nou.

În alte cazuri, cookie-urile pot fi utilizate pentru stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de utilizator pe o anumită pagină web, astfel încât acesta să își poată relua ușor respectivele activități la o accesare ulterioară a site-ului. Cookie-urile spun serverului ce pagini trebuie să arate utilizatorului, astfel încât acesta să nu fie nevoit să își amintească acest lucru sau să navigheze întregul site de la început. Astfel, cookie-urile pot fi asimilate unor „semne de carte” care îi spun utilizatorului exact unde a rămas în cadrul unui site web.

În mod similar, cookie-urile pot stoca informații referitoare la produsele comandate de către utilizator pe un site de comerț electronic, făcând astfel posibil conceptul de „coș de cumpărături”.

De asemenea, cookie-urile pot oferi site-urilor web posibilitatea de a monitoriza activitățile online ale utilizatorilor și de a stabili profiluri de utilizatori, care pot fi apoi folosite în scopuri de marketing. Spre exemplu, pe baza cookie-urilor pot fi identificate produsele și serviciile agreate de către un utilizator, aceste informații servind ulterior la transmiterea de mesaje publicitare adecvate către respectivul utilizator.


Reglementarea

Utilizarea cookie-urilor și obligațiile furnizorilor sunt reglementate atât în legislația Uniunii Europene, cât și în legislația națională.

Astfel, Directiva 2002/58/CE (PDF) privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice, modificată prin Directiva 2009/136/CE (PDF), prevede că :

“Art.5 – (3) Statele membre se asigură că stocarea de informaţii sau dobândirea accesului la informaţiile deja stocate în echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator este permisă doar cu condiţia ca abonatul sau utilizatorul în cauză să își fi dat acordul, după ce a primit informaţii clare și complete, în conformitate cu Directiva 95/46/CE, inter alia, cu privire la scopurile prelucrării. Aceasta nu împiedică stocarea sau accesul tehnic cu unicul scop de a efectua transmisia comunicării printr-o reţea de comunicaţii electronice sau în cazul în care acest lucru este strict necesar în vederea furnizării de către furnizor a unui serviciu al societăţii informaţionale cerut în mod expres de către abonat sau utilizator.”

Aceste prevederi au fost transpuse în legislația națională în Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare:

“Art.4 –

 • (5) Stocarea de informaţii sau obţinerea accesului la informaţia stocată în echipamentul terminal al unui abonat ori utilizator este permisă numai cu îndeplinirea în mod cumulativ a următoarelor condiţii:
  1. abonatul sau utilizatorul în cauză şi-a exprimat acordul;
  2. abonatului sau utilizatorului în cauză i s-au furnizat, anterior exprimării acordului, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii clare şi complete care:
   a) să fie expuse într-un limbaj uşor de înţeles şi să fie uşor accesibile abonatului sau utilizatorului;
   b)
   să includă menţiuni cu privire la scopul procesării informaţiilor stocate de abonat sau utilizator ori informaţiilor la care acesta are acces.În cazul în care furnizorul permite unor terţi stocarea sau accesul la informaţii stocate în echipamentul terminal al abonatului ori utilizatorului, informarea în concordanţă cu pct. (i) şi (ii) va include scopul general al procesării acestor informaţii de către terţi şi modul în care abonatul sau utilizatorul poate folosi setările aplicaţiei de navigare pe internet ori alte tehnologii similare pentru a şterge informaţiile stocate sau pentru a refuza accesul terţilor la aceste informaţii.
 • (51) Acordul prevăzut la alin. (5) lit. a) poate fi dat şi prin utilizarea setărilor aplicaţiei de navigare pe internet sau a altor tehnologii similare prin intermediul cărora se poate considera că abonatul ori utilizatorul şi-a exprimat acordul.
 • (6) Prevederile alin. (5) nu aduc atingere posibilităţii de a efectua stocarea sau accesul tehnic la informaţia stocată în următoarele cazuri:
  1. atunci când aceste operaţiuni sunt realizate exclusiv în scopul efectuării transmisiei unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice;
  2. atunci când aceste operaţiuni sunt strict necesare în vederea furnizării unui serviciu al societăţii informaţionale, solicitat în mod expres de către abonat sau utilizator.”

Conform acestor prevederi, utilizarea cookie-urilor third party este permisă cu următoarele condiții:

 • informarea utilizatorilor, într-o manieră clară, completă și ușor accesibilă, în legătură cu:
  • plasarea, de către un anumit site web, de cookie-uri în memoria calculatorului utilizatorului;
  • scopul utilizării cookie-urilor (informațiile stocate în cookie-uri și scopul în care aceste informații sunt utilizate);
  • modalitățile prin care utilizatorul poate șterge cookie-urile sau poate refuza accesul unor terți la informațiile stocate de respectivele cookie-uri;
 • obținerea acordului utilizatorului pentru plasarea de cookie-uri și pentru utilizarea informațiilor conținute de către acestea.
 • deși acordul utilizatorilor poate fi exprimat și prin utilizarea setărilor browser-ului folosit pentru navigarea pe Internet, este necesar ca și în acest caz să existe o informare prealabilă a utilizatorului în legătură cu plasarea de cookie-uri și cu scopul acestora.

Excepțiile prevăzute în legislația europeană și națională permit utilizarea de cookie-uri first party fără respectarea obligației obținerii acordului utilizatorului. În plus, în iunie 2012, Grupul de Lucru Articolul 29 a emis un aviz (PDF) prin care clarifică aceste excepții:

 • unele cookie-uri pot fi exceptate de la obligația obținerii acordului informat al utilizatorului în anumite condiții și dacă nu sunt utilizate în scopuri suplimentare. Astfel de cookie-uri includ: cookie-urile utilizate pentru memorarea informațiilor introduse de către un utilizator atunci când completează un formular online, cookie-urile utilizate pentru stocarea datelor tehnice necesare rulării de conținut video și audio și cookie-urile utilizate pentru personalizarea paginilor web (spre exemplu, cele care rețin preferințele referitoare la limba în care este afișat conținutul unui site web).
 • cookie-urile de tip first party nu generează riscuri pentru viața privată a utilizatorilor dacă site-ul web oferă utilizatorilor informații clare în ceea ce privește utilizarea de cookie- uri, precum și garanții privind protecția vieții private (spre exemplu, punerea la dispoziție a unui mecanism facil prin care utilizatorul să poată solicita ca datele sale să nu fie colectate) și dacă este asigurată anonimizarea informațiilor de autentificare.

Înscriereri

Butonul „Trimite” este amplasat în partea de jos a fiecărui formular, a paginii de prezentare ale taberelor tematice sau evenimente. Înainte de a va înscrie, vă rugăm să citiţi cu atenţie detaliile: despre tematică, perioada și timp efectiv de curs, frecvenţă, prețul locului în tabără sau la eveniment, locul de desfăşurare şi numărul minimum sau/și maximum de locuri. Pentru a vă rezerva locul în tabără trebuie să apăsați butonul „Trimite”, după ce ați completat câmpurile obligatorii din formular.


Preţuri

Toate preţurile afişate pe sit sunt în Lei (RON). Locurile sunt limitate și disponibile în urma înscrierilor, în ordine cronologică.


Modalităţi de plată: Plata în numerar sau în cont

Pentru rezervarea locurilor în tabere sau la evenimente vor fi luate în considerare doar când se va plăti avans de minimum 30% din prețul final. Plata în numerar se poate face în Lei, parțial sau integral, achitând tabăra/ evenimentul la sediul ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA). După înscrierea prin formular se trimite e-mail cu datele completate, următorul pas este achitarea taxei în cont sau la sediul nostru. Confirmarea încasării taxei în contul Asociației este realizată în scris (prin e-mailul completat în formular) în momentul încasării, dacă plata este efectuată prin transfer bancar. Locul în tabără sau la eveniment se reţine în momentul receptionarii plăţii în contul Asociației. În cazuri excepționale, serviciul se poate plăti în maximum 3 (trei) tranșe, și nu mai târziu de 30 zile calendaristice de la începerea perioadei de curs sau a evenimentului.


Condiţii de returnare ale rezervării locului în tabără sau a taxei de acces la eveniment

Returnarea banilor proveniți din rezervările locurilor în tabere se poate face numai dacă retragerea (anunţarea în scris a imposibilităţii de a mai participa) este anunţată cel târziu cu 10 zile înainte de data stabilită de începere a taberei sau a evenimentului.

În cazul în care s-a efectuat plata unui avans (min. 30%) sau dacă s-a achitat prețul și plătitorul nu anunță în prealabil că dorește să renunțe în perioada de 10 zile rămase până intrarea în tabără sau la eveniment, banii nu se vor returna. Această sumă vor acoperi costurile pentru tabără (rezervare locului în unitatea de cazare, onorariul lectorului, animatorului, ghidului turistic, asistenței medicale, materiale de curs și logisitcă).


Obligaţii

Adlittera actualizează frecvent situl și va realiza periodic modificări în conţinutul său, schimbările referindu-se la informaţii despre cursuri, tabere, evenimente,  descrieri, poze, preţuri etc. Preţurile de pe sit se modifică în funcţie de costurile aferente ale diverselor locații partenere, logistică și transport şi onorariile lectorilor.

ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA) nu este răspunzătoare pentru prejudiciile generate de conexiunea de internet, în utilizarea, copierea sau afişarea conţinutului sitului declinându-şi de asemenea răspunderea, pentru orice dezavantaje care pot surveni din cauza unor erori de software sau alte defecţiuni tehnice apărute la server.


Politică de confidenţialitate

ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA), prin proiectul Foculdetabară.ro se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor sitului către terţi şi să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu beneficiarii săi direcți, precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea sitelui şi a ofertelor acestuia. ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA) va reţine datele personale şi le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind programarile acțiunilor educaționale și animațiilor culturale de pe acest website.


Contact

Pentru întrebări sau nelămuri referitoare la termenii şi condiţii de utilizare a site-ului, datele personale, precum şi despre drepturile de proprietate intelectuală şi politica de confidenţialitate, vă rugăm să ne contactaţi telefonic la 0722 487 604 sau la adresa de e-mail: foculdetabara@gmail.com.

Solicitările de utilizare/ modificare a conţinutului site-ului pot fi trimise prin formularul de aici.

Termenii şi condiţiile de mai jos se referă la înscrierile în formularele de pe acest websit şi participarea la cursurile, taberele, programele educaționale şi evenimentele organizate de ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA).

În cazul în care doriți detalii, aveți întrebări sau nelămuriri, contactaţi-ne prin WhatsApp la 0750 445 549.

Prin completarea şi trimiterea formularelor, cursantul se înscrie la atelierele, taberele de creație, programele educaționale şi evenimentele pe care ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ADLITTERA (AECA) le organizează prin programul AdLittera Educational. Nu va răspunde pentru corectitudinea datelor furnizate de persoana care completează formularele. Adresa de e-mail sau numărul de telefon indicat greşit atrage după sine neînregistrarea înscrierii, dat fiind faptul că Asociația nu poate contacta utilizatorul sitelui.