REGULAMENTUL PARTICIPANȚILOR ÎN TABĂRĂ

I. SOSIRE ȘI CAZARE. RESPONSABILITĂȚI
1. Părinții / tutorii / profesorii însoțitori vor semna la sosirea și la plecarea din tabără prezența pentru fiecare participant.
1.1 În cazul în care unul sau mai mulți participanți părăsește/părăsesc benevol sau forțat/forțați de împrejurări tabăra, părinții / tutorii / profesorii însoțitori vor semna  plecarea din tabără (vezi PERMISIUNI).
2. Participanţilor nu le este permis să părăsească tabăra fără acordul Coordonatorului/ Directorului de tabără.

3. Nu pot fi cazați în aceeași cameră participanți de sex opus, cu excepția fraților și a surorilor.
4. Se interzice accesul băieților în camerele fetelor și a fetelor în camerele băieților, cu excepția cazurilor în care există permisiunea Coordonatorului de tabără.
5. Participanții nu vor încuia ușa camerei lor decât cu permisiunea Coordonatorului de tabără (nici măcar atunci când părăsesc camera).
6. Între ora stingerii și ora trezirii, participanții nu se vor plimba pe holuri sau în celelalte camere și vor păstra liniștea.
7. Participanţilor le este interzis accesul în camere sau balcoane prin exteriorul unității de cazare.
8. Participanţiilor le este permisă folosirea instalațiilor electrice doar în conformitate cu normele de Prevenire şi Stingere a Incendiilor (PSI).
9. Participanții vor avea grijă să nu deterioreze bunurile aflate în dotarea taberei (mobilier, aparatură, pereți etc.).
10. Participanţii nu vor deține și/sau utiliza în perimetrul taberei obiecte care pot provoca degradarea spațiilor de cazare (gume de mestecat, plastilină, jucării lipicioase, jucăriile cu praf tip „modellino” etc.).
11. În cazul în care participanții, în mod deliberat sau nu, produc daune unității de cazare, masă, agrement, echipamentelor, sau bunurile altor persoane etc., părinții/tutorii legali se obligă ca să suporte costurile aferente.
12. Activitățile sportive (alergarea, jocurile dinamice și aruncarea de obiecte etc.), zgomotele puternice, țipetele și muzica la volum ridicat sunt interzise în spațiul de cazare dacă nu sunt sub controlul echipei edu sau DACĂ nu fac parte din program.
13. Sunt interzise alergarea și îmbrâncirea în zona balustradelor. Se va acorda atenţie sporită urcării şi coborârii scărilor și escaladarea balustradelor.
13.1 Sunt interzise manifestările violente (limbaj, atitudine, hărțuire) și sunt obligați să informeze cazurile de abuz pe care le observă. 

II. SIGURANȚĂ
14. Participanții nu vor deține sau folosi obiecte care pot pune în pericol sănătatea lor sau a altor persoane (artificii, explozibili, substanţe chimice, toxice, iritante sau obiecte contondente, tăioase, puști cu bile, lasere etc.).
15. Participanții nu vor deține sau consuma substanţe interzise (alcool, tutun, droguri, băuturi energizante etc.).
16. La activități și ateliere, participanții vor respecta întocmai regulile de siguranță prezentate de coordonatori.
17. Participanţii nu au voie să se caţere pe clădiri, stâlpi, copaci, garduri, instalaţii sportive, să se aplece peste marginile fântânilor, balcoanelor etc.
18. Participanții se vor asigura înainte de a traversa strada.
19. În drumeţii, participanţii nu vor părăsi grupul și vor urma regulile indicate înainte de plecare.
20. Participanţii nu vor consuma ciuperci, plante, fructe de pădure etc. sau apă din izvoare, pârâuri, lacuri, fără acordul echipei edu.
21. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele îmbolnăviri ale participanţilor cauzate din consumarea unor alimente care nu fac parte din cele puse la dispoziţie de către organizatori.
22. Participanții nu își vor însuși obiecte care nu le aparțin. În cazul în care găsesc astfel de obiecte, vor anunța imediat personalul taberei.
23. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau dispariția obiectelor participanților.
24. Se interzice focul deschis în incinta taberei și în împrejurimile acesteia.

III. MEDICALE
25. Participanții nu vor aduce cu ei în tabără medicamente decât dacă urmează un tratament prescris de medic. În acest caz, vor lua tratamentul numai sub supravegherea sanitarului/ cadrului medical din tabără.
26. Părinţii se obligă să furnizeze informaţii complete despre starea de sănătate a copiilor, posibile alergii, predispoziţii la diferite boli, precum şi alte afecţiuni. Participarea în tabără se face doar cu Avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie al participantului.
27. Completarea de către părinți/ tutori legali a Acordului de participare a minorului în tabără cuprinde și secțiunea specială despre intoleranțe la anumite alimente, alergii și afecțiuni medicale ale acestuia.
28. De asemenea, tot în Acordul de participare se va specifica dacă religia, apartenența la un cult sau credința nu-i permit să mănânce anumite alimente.

IV. PROGRAM
29. Participanții se angajează să participe integral la toate activitățile din programul taberei.
30. După mese, toți participanții vor returna farfuriile, tacâmurile, paharele și platourile la locul indicat pentru debarasare.
31. Fiecare membru al taberei este responsabil de păstrarea curățeniei în camera, în spațiile de activități, precum și pe traseul drumețiilor.
32. Participanţii vor primi un ecuson cu numele lor și al echipei sau bandane colorate pe care le vor purta pe toată durata taberei.
33. Participanţii nu vor utiliza telefonul mobil și alte dispozitive electronice în timpul activităților (diminuează puterea de concentrare a copiilor, putând duce la disfuncționalități în activități și deplasări sau chiar la accidente prin distragerea atenției! (telefonul poate fi folosit dimineața înainte de înviorare, după masa de prânz și după ultima activitate de seară).
34. Participanții vor avea o atitudine respectuoasă față de toate persoanele din tabără și nu vor deranja prin comportamentul lor pe ceilalţi participanţi.
35. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru accidentele cauzate de nerespectarea prezentului regulament.
36. Participanții nu vor purta haine indecente sau vestimentație neadecvată activităților.

Programul taberei montane cuprinde:

 • Deșteptarea!
 • Înviorarea!
 • Mic dejun
 • Ingienă personală
 • Atelier tematic / Atelier serios de joacă
 • Pauză
 • Atelier serios de joacă / Atelier tematic
 • Recreere activă
 • Prânz
 • Recreere activă
 • Atelier tematic / Atelier serios de joacă
 • Pauză
 • Atelier serios de joacă / Atelier tematic
 • Recreere activă
 • Cină
 • Atelier concluziv
 • Pregătirea pentru activitatea de seară
 • Distracție
 • Pregătirea pentru somn + Îngrijire și igienă corporală
 • Stingerea!

V. PERMISIUNI

37. Participantul în tabără poate părăsi tabăra definitiv doar la cerința și cu acceptul ambilor părinți, completând un formular prin care își dau acordul.
37.1 De asemenea, în cazul în care starea de sănătate a participantului este precară, Coordonatorul taberei solicită preluarea de către părinți/ tutori legali ai acestuia sau dacă este necesară internarea într-o Unitate spitalicească.
38. Participantul se poate învoi și petrece timpul cu familia, în afara unității de cazare, fără să consume alimente și băuturi, completând un formular dedicat și păstrând contactul cu Coordonatorul taberei.
39. Participantul poate lipsi de la o activitate educațională doar dacă starea psihică sau fizică nu-i permite, iar sanitarul recomandă repaus.
În cazurile de mai sus, indiferent de motiv, participantul nu va cere restituirea banilor pentru perioada în care nu participat la activități.