Tabăra conține o suită de ateliere și se adresează participanților care doresc să-şi dezvolte ……..

Descriere: Taberele sociale sunt minivacanţe (6 zile, 5 pensiuni complete) care se pot desfăşura în centrele de agrement partenere și au ca scop integrarea în societate a elevilor care beneficiază de o măsură de protecție specială, scopul fiind socializarea şi relaţionarea grupului.

Vârstă: 7-13 ani

 

 

Cui se adresează?

Taberele sociale se adresează atât elevilor cu burse sociale, cât şi elevilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială, instituită conform Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor omului: copii plasaţi la familii/persoane, asistenţi maternali sau servicii de tip rezidenţial din fiecare judeţ, respectiv fiecare sector al municipiului Bucureşti. Căutăm finanțare în mediul privat pentru a suporta o parte din contravaloarea serviciilor de cazare, masă şi transport.

Cum pot să mă înscriu?

Elevii sau, după caz, cadrele însoţitoare se pot adresa Direcţiei pentru Sport şi Tineret a judeţului de care aparţin unde, în funcţie de numărul de locuri alocate pentru acest tip de tabără. li se va prezenta atât oferta centrelor de agrement din reţeaua proprie, cât şi oferta locaţiilor agenţilor economici privaţi acreditaţi, iar beneficiarii vor alege în funcţie de preferinţe.

Este important ca fiecare participant să deţină următoarele materiale: ținută sport adecvată mişcării, o mapă, coli şi/sau un caiet, instrument de scris – pentru a păstra materialele primite, să poată colecta și nota informații pentru ateliere.

.