Tabăra organizată de Asociația AdLittera însumează 3 tipuri de activități: educaționale, de distracție și de recreere activă.

Metoda prin care implementăm educația nonformală prin ateliere tematice cu mult ludic este EDUTAINMENT. Am adaptat această metodă de educație prin distracție după obicieurile, tradițiile și cutumele românești, jocurile rămânând sursa de creativitate în cele 4 categorii de jocuri (definite antropologic): de competiție, de rol, de vertij și de limbă (dicție și vocabular). – Ciprian Burcovschi, Președinte Asociația pentru Educație și Cultură AdLittera

„Tabără” este o convenție, agreată de ambele părți (organizatori și beneficiari) prin care planificăm activitățile educaționale, de tip nonformal, recreativ și distractiv într-o anumită perioadă, într-o anume locație parteneră, cu un număr maxim de participanți, selectați după anumite criterii.

Asociația AdLittera nu este ghid sau operator turistic, nu este transportator de persoane și nici agenție intermediară de servicii turistice. Asociația AdLittera oferă doar servicii educaționale pentru participanți din categoriile sociale, cu programe specializate pe segmente de vârstă, preocupări și nevoi specifice.

Fiecare proiect din Programul „Focul de tabără” este dedicat unei categorii de beneficiari:

  • Proiectul „Tabere 365 de zile – Oricând și aproape oriunde” este dedicat activităților montane
  • Proiectul „Tabere Urbane” este o cartografiere a reperelor culturale bucureștene
  • Proiectul „Solidus” este dedicat salariațiilor și copiilor acestora, angajați în companiile partenere cu Asociația AdLiitera.

Taberele noastre sunt doar educaționale, având o temă principală și altele secundare, sunt montane sau urbane (doar zona metropolitană București), sunt segmentate pe vârste (7-13 ani / 14-17 ani) sau mixte tată-fiu/ mamă-fiică/ familie.

„Taberele” pot fi escapade și excursii de două zile (înnoptare în unități de cazare partenere),

Taberele noastre educaționale au o paletă vastă de tematici: de la cluburi de conversație într-o limbă străină, la incursiuni prin magia cuvintelor – povești și scriere creativă în limba română. de la arte plastice – la arte scenice, de la montaniard și ecologie – la matematică distractivă sau șah.

Metoda „edutainment” este planificată și implementată pe cei 3 pilonii care stau la baza educației civice:

  • RESPONSABILITATE / CA ATITUDINE CONȘTIENTĂ DE ACCEPTARE ȘI ASUMARE A CONSECINȚELOR
  • RESPECT / SĂ SE AUTORESPECTE, SĂ RESPECTE COLEGII, MISIUNEA DASCĂLULUI ȘI NATURA
  • RECUNOAȘTERE / A JUSTIFICA PREȚUIREA, INTERESUL SAU GRIJA PENTRU CEVA SAU CINEVA

Principalele activități în taberele noastre sunt drumețile, atelierele tematice, atelierele serioase de joacă, distracția și focul de tabără. Exercițiile fizice au o și componentă socială – camaraderia, colaborarea, cooperarea, parteneriatul – toate acestea aduc ceva bun și ne completează viața, care uneori ne lipsește de astfel de împrejurări și situații sociale.

 

Tabere noastre tematice sunt mijloacele de educație civică însumate în „Focul de tabără” – program de educație nonformală în sistem outdoor prin recreere activă, plin de acțiuni activ-participative și interactive, centrate pe copii.